Kostnader ved eie av bolig i Spania

Eier man en feriebolig i Spania, må man betale både fellesutgifter, skatter, avgifter og skatt på leieinntekter.

 

 

Kostnader og avgifter du må betale, en generell oversikt

 • Strømutgifter: avhenger av bruk, betales hver annen måned via autotrekk fra din spanske bankkonto.
 • Vannutgifter: avhenger av bruk, betales hver tredje måned via autotrekk fra din spanske bankkonto.
 • Fellesutgifter til sameiet: Varierer fra sameie til sameie, og hvor mye fasiliteter som skal stelles og holdes ved like. Normalt betales fellesutgiftene årlig, halvårlig eller kvartalsvis.
 • Renovasjonsavgift: Hvordan og når den betales varierer avhengig av hvilken kommune boligen ligger i.
 • Forsikring, TV og internett.

 

Også var det denne evinnelige skatten da…

 • Kommunal eiendomsskatt: Betalingsperioden avhenger av hvilken kommune man er bosatt i, og normalt betales skatten en gang per år i perioden august-september. Boligskatten varierer i størrelse alt etter hvilken kommune man er bosatt i, fra 0,4 – 1 % av verdien på skjøtet.
 • Inntektsskatt for ikke-residente: Denne skatten har egentlig ikke noe med inntekt å gjøre, men er en skatt som alle ikke-residente boligeiere må betale hvert år. Skatten beregnes ut av 1-2 % av boligens takserte verdi, og av dette beløpet blir man beskattet med 19,5 % for kalenderåret 2016.
 • OBS: Leieinntekter er skattepliktige i Spania. Inntektene skal deklareres på eget skjema hvert kvartal, og beskattes med 19 %. Netto gevinst ved salg beskattes med 19 %.

   Vedrørende kostnader er det viktig å huske på at:

   Kostnadene ved å eie en bolig i Spania vil variere avhengig av bruk, størrelse på bolig, fasiliteter tilknyttet boligen og f.eks valg av forsikringsdekning og TV- og internettleverandør.   For den «normale» leilighet eller bolig, skal man regne med at månedlige driftskostnader vil være omkring 500 – 1500 kroner.

                            

Har du spørsmål knyttet til kostnader ved eie av bolig i Spania, ta kontakt på 941 44 379 eller på e-post.