Arveprosess og arveavgift i Spania

I Spania overføres ikke eierskapet på boligen automatisk mellom gifte/samboere ved dødsfall. Det må utstedes et nytt skjøte, der den avdødes eierandel overføres til den rettmessige arvingen.

Dette hjelper vi deg gjerne med.

Arveprosessen

I Spania overføres ikke eierskapet på boligen automatisk mellom gifte/samboere ved dødsfall. Det er ikke anledning til å ta over boet i uskifte. I Spania må det utstedes et nytt skjøte, der den avdødes eierandel overføres til den/de rettmessige arvingene.

Et nytt skjøte for arvtager av eiendommen må signeres hos en spansk Notarius Publicus.

Vår anbefaling til deg er at man i forbindelse med boligkjøp i Spania, får tinglyst et testamente vedrørende arveforholdet. Vi hjelper deg selvfølgelig med denne oppgaven.

Arveavgift

I Spania har de skatt på arv, ISD.  Alle må betale denne skatten, men familiemedlemmer oppnår en viss reduksjon i beløpet, og skattesatsen avhenger av verdien på arven. Skatten/avgiften må betales av alle som arver, og prosentsatsen ligger mellom 7 % og 34 % av verdien på arven.

I tillegg til selve arveavgiften oppstår det også andre juridiske kostnader i forbindelse med arveprosessen som f. eks utgifter til Notarius Publicus, registrering hos kartverket og advokathonorar.

 

Tilleggsskatt

Vi anbefaler at arveprosessen ferdigstilles innen 6 måneder fra den dag arvelater falt bort. Dersom det tar lengre tid enn 6 måneder gir det grunnlag for en økning av arveavgiften med 5 %. Går det ett kalenderår og prosessen ikke er ferdigstilt, kan man bli pålagt å betale opptil 20 % mer i avgift.

 

Har du spørsmål knyttet til hvordan man setter opp et testamente som er gyldig i Spania, ta kontakt på 941 44 379 eller på e-post.