Tjenester

Vi tilbyr følgende tjenester

REGNSKAP OG ØKONOMI

 • Bilagsføring og avslutning av boligselskapets regnskap
 • 
Fakturabehandling og bilagsbehandling
 • 
Skatteavregning
 • 
Likningsoppgaver
 • Utarbeidelse av budsjett
 • 
Økonomiske rapporter med våre kommentarer og forslag
 • 
Forslag til driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for kommende år
 • Husleieinnkreving
 • Kapitalforvaltning
 • Betaling av fakturaer
 • Kontakt med myndigheter og revisor
 • Posthåndtering for boligselskaper
 • Opplysninger til meglere, banker etc. i forbindelse med kjøp / salg, taksering og refinansiering
 • Kontakt med eiendomsmeglere ved overdragelser
 • Forsikringsbistand
 • Inkasso

 

GENERALFORSAMLINGER / ÅRSMØTER


 • Utarbeidelse av forslag til årsmelding
 • Tilrettelegging og gjennomføring av årsmøter sammen med styret
 • Protokoll fra årsmøtermøtet

 

ADVOKATTJENESTER


Vi tilbyr advokattjenester og kan også anbefale revisorer med god erfaring innen boligforvaltning.

 

ANDRE TJENESTER


 • Bistå boligselskapene med låneopptak.
 • Foreta ulike beregninger og utredninger for boligselskapet
 • Vaktmestertjenester
 • Kursvirksomhet