Langhaugen seter

Langhaugen seter

Galdhø Fjellgrend Langhaugen seter Ca. 800 m.o.h. i skoggrensen ved foten av Synnfjell. Åpent terreng fallende mot syd og vest. Synnfjell er et åpent og flott fjellparti hvor Spåtind er høyeste topp ( 1414 m.o.h. ). Det er et stort løypenett, ca 300 km, som dekker fjellet og områdene rundt. Langhaugen seter er knyttet til dette nettet. Det har fra gammelt av vært seterdrift flere steder i området. Det gir stier og flotte turmuligheter sommer som vinter. Jakt og fiske. Avstanden til Langhaugen seter er fra Oslo ca 175 km, fra Lillehammer ca 55 km, fra Fagernes ca 80 km og fra Dokka ca 30 km. Adkomst Fra Oslo-området er enkleste vegen RV4 til Brandbu, derfra RV 34 retning Dokka/Fagernes. Denne vegen går langs østsiden av Randsfjorden, og er en hyggelig tur i vakkert terreng. Fra Dokka, hold til høyre på RV 250 i retning Lillehammer. Etter ca. 16 km langs denne vegen ta til venstre mot Nord Torpa og Synnfjell. Kjør RETT FREM på denne vegen ca 10,5 km og ta til høyre opp Hemsetervegen. Feltet ligger i enden av vegen og blir merket. Beskaffenhet Området ligger rundt den gamle setervollen. Det er lett tilgang til området, som ligger i enden av nylig oppgradert privatveg. Tomtene er alle rundt 1.000 kvm, og kan bebygges med hytter/fritidshus med bebygd grunnflate  inkl. anneks, uthus m.m., inntil 120 kvm. Se vedlagte reguleringsplan. Det er ikke infrastruktur for vann/avløp eller strøm til området. Det er inntegnet vannposter på reguleringskartet, og grunneiere arbeider for tiden med planer for fremføring av strøm. Det vises ellers til leverandører av hytter, lavspenningsanlegg for strøm og vann/tørrtoalett. Det...
Aassetra – Synnfjell

Aassetra – Synnfjell

Dette er hyttefeltet for deg som søker nærhet til snaufjellet og løypenettet, og som ønsker en noe mer usjenert tilværelse på hytta!

Galdhø Fjellgrend Aassetra – Synnfjell Dette er hyttefeltet for deg som søker nærhet til snaufjellet og løypenettet, og som ønsker en noe mer usjenert tilværelse på hytta! Over 300 km løypenett er tilgjengelig fra tomteområdet. Flotte turmål  sommer som vinter, f.eks. Synnfjellets høyeste topp – Spåtind (1414 m.o.h.), Høgkampen og Olavskampen. Gode muligheter for sykkelturer både i terrenget og på grusveier. Naturopplevelser i Ormkjernkampen nasjonalpark. Jakt og fiske. Alpinanlegg v/Spåtind hotell. Seteridyll og hyttedrøm. Aassetra er en gammel seter i Synnfjellet. Her var det i tidligere tider et yrende liv med seterdrift sommerstid. Nå brukes den inngjerdede vollen rundt setra som sommerbeite for kalver. I området ovenfor setra har det fra tidligere tider vært noen få spredte hytter. Sener har området utviklet seg til et lite hyttefelt med omlag 30 hytter spredt over et større område. Ønsker du deg hytte i et område med levende fjellkultur kombinert med full infrastruktur? Ta kontakt! Se mer om Aassetra på.  www.aassetra.no Adkomst Fra Oslo tar du RV 4/RV 34 retning Brandbu og Dokka. Ta Lillehammervegen fra Dokka ( RV250 ). Ta avtak til Nord Torpa og følg veien til Synnfjell og Spåtind. «Aassetra» er merket med plakat/skilt på venstre side av vegen ca 10 km etter Fagerlund. Dette er en hyggelig rute langs Randsfjorden, naturskjønn og med lite trafikk. Se ellers kart   Området ligger 170 km fra Oslo, 50 km fra Lillehammer, 80 km fra Fagernes og 25 km fra Dokka. Beskaffenhet Tomtene ligger i tregrensen i lett skrånende terreng, 850 – 900 m.o.h. Tomtene selges med vei og strøm til tomtegrensene. Vann og avløp er klargjort for hele området. Maks utnyttelse er 17%...
Synnfjell Syd

Synnfjell Syd

Beliggende ved Langhaugen hyttegrend. Ca. 800 m.o.h. i skoggrensen ved foten av Synnfjell.

Synnfjell Syd Synnfjell Syd Beliggende ved Langhaugen hyttegrend. Ca. 800 m.o.h. i skoggrensen ved foten av Synnfjell. Åpent, lett fallende terreng. Tomtene har flott utsikt mot øst og vest. Spesiell flott er sikten nedover dalen mot Dokka og over til Nylsfjell. Synnfjell er et åpent og flott fjellparti hvor Spåtind er høyeste topp (1.400 m.o.h.) Det har fra gammelt av vært seterdrift flere steder i området. Det gir stier og flotte turmuligheter både sommer og vinter. Det er et stort løypenett på ca. 300 km som dekker fjellet og områdene rundt. Hyttefeltet er tilknyttet dette nettet. Jakt og fiske! Avstanden til Synnfjell Syd er ca 175 fra Oslo, ca. 55 km fra Lillehammer, ca. 80 km fra Fagernes og ca. 30 km fra Dokka. Adkomst Fra Oslo-området er det enklest å ta RV4 til Brandbu, og deretter RV 34 i retning Dokka/Fagernes. Denne ruten går langs østsiden av Randsfjorden, og er en hyggelig tur i vakkert terreng. Fra Dokka; hold til høyre på RV 250 i retning Lillehammer. Etter ca 16 km langs denne vegen ta til venstre mot Nord Torpa og Synnfjell. Kjer denne veien RETT FREM ca 10,5 km og ta til høyre opp Hemsetervegn. Hyttefeltet ligger opp til høyre i enden av denne vegen og blir merket. Beskaffenhet Området ligger øst for den gamle setervollen etter Langhaugen seter. Det er lett tilgang til området, som ligger i enden av nylig oppgradert privatvei. Tomtene er alle rundt 1.500 kvm, og kan bebygges med hytter/fritidshus med bebygd grunnflate inkl. anneks, uthus m.m., inntil 120 kvm. Se vedlagte reguleringsplan. Det arbeides med etablering av privat vannforsyning. Det er veg inn til hver tomt. Det...
Boligtomt med rammetillatelse på Furulund

Boligtomt med rammetillatelse på Furulund

Den planlagte boligen blir liggende sentralt på Furulund, mellom Lysaker og Oslo sentrum.

Furulund Boligtomt med rammetillatelse på Furulund Den planlagte boligen blir liggende sentralt på Furulund, mellom Lysaker og Oslo sentrum. Tomta ligger høyt og fritt og det er flott utsikt ned til fjorden. Nærområdet består hovedsaklig av eneboliger og tomannsboliger. Det er ca 5 min ned til Sollerudstranda med flotte turmuligheter både ved fjorden og langs Lysakerelva. Tomta ligger nær Drammensveien og  boligen er planlagt i vinkel for å skape et lunt og solfylt uterom skjermet fra trafikkstøy. Det er kort avstand til kjøpesenteret CC-Vest og andre tilbud på Lysaker, Furulund og Lilleaker. Kort avstand til barnehager og skoler. Nærmeste grunnskole er Bestum skole.   Adkomst Eiendommen har adkomst fra Vækerø Terrasse eller via Vækerøåsen. Det er tinglyst veirett over naboeiendom. Det er gitt tillatelse til terrengendringer i forbindeles med opparbeidelse av kjørbar adkomst. Beskaffenhet Stor tomt (1.708 kvm), svakt skrånende mot syd og bratt fall mot vest med meget gode solforhold.   Det foreligger rammetillatelse for en spennende enebolig på 296 m2 BRA, tegnet av Skaara arkitekter. Boligen skal oppføres med vinklet fotavtrykk og er plassert i terrenget slik at den fremstår med 3 etasjer mot sør og 2 etasjer mot nord. I forlengelse av boligens sør- og sørvestfasade oppføres det støyskjerm mot vest og øst, begge deler med stående panel....
Galdhø Fjellgrend – Flotte utsiktstomter midt i Jotunheimen – 5 Solgt

Galdhø Fjellgrend – Flotte utsiktstomter midt i Jotunheimen – 5 Solgt

Beliggenheten må kalles unik med utsikt over dalen og elven, 20 fjelltopper over 2000 meter mot vest og den karakteristiske skavlen på toppen av Glittertind mot syd.

Galdhø Fjellgrend Galdhø Fjellgrend – Flotte utsiktstomter midt i Jotunheimen – 5 Solgt Beliggenheten må kalles unik med utsikt over dalen og elven, 20 fjelltopper over 2000 meter mot vest og den karakteristiske skavlen på toppen av Glittertind mot syd. Dette er ikke bare terskelen til Jotunheimen – det er Jotunheimen. Dette er et tomteområde som ligger helt øverst i Bøverdalen, ca 22 km fra Lom. Tomtene ligger på ca 1000 moh, syd-vest vendt i en fjellside ikke langt fra Raubergstulen og det er kun 12-14 minutter med bil til Juvasshytta og Sommerskisenteret. Området er totalt på ca 114 mål og det er pr. idag ferdig regulert og byggeklare 27 tomter.  Hver av disse er fra ca.1 til 1.7 mål  og det er således store friområder rundt hver enkelt tomt.  Disse er lagt slik i terrenget at det kun er 8-9 hytter som vil bli liggende på samme høyde nivå, og dermed er synlig for hverandre. Tomteteigen grenser til Nasjonalparken og det vil derfor aldri bli ytterligere hyttebebyggelse i området. Utsikten til den mektige fjellheimen er nevnt, men stillheten og dyrelivet med elg, hjort, storfugl og rype får du på kjøpet.  Det er forøvrig mulighet for storfugl og rypejakt på områder som tilhører statsalllmeningen og Statskog. Sommerskikjøring på breen ved Juvasshytta, vanligvis fra juni til september/oktober…alt etter værforholdene. Du bruker ikke mer enn ca 2 timer fra Juvasshytta over breen til du står på toppen av Galdhøpiggen (2468 moh) . Isklatring, bregåing og toppturer  for eksempel til Galdhø (2223 moh) er aktiviteter som ligger utenfor hyttedøren. Destinasjoner fra feltet: Jotunheimen nasjonalpark 0 km, Jotunheimen hestesenter 1 km,  Lom klatrepark ...